ترکیبات هیدروکربنی-بخش دوم

خانه / تصویر / ترکیبات هیدروکربنی-بخش دوم

ترکیبات هیدروکربنی-بخش دوم

در تصویر

برخی از ترکیبات شیمیایی در ساختار خود فقط شامل دو عنصر کربن و هیدروژن هستند که به آن ها مواد هیدرو کربنی گفته می شود.این مواد به دو دسته کلی الیفاتیک و اروماتیک تقسیم بندی می شوند.دسته الیفاتیک خود شامل زیر مجموعه های دیگری از جمله الکان ها ، الکن ها و الکین ها می شود.در برخی از این ساختار ها اتم هایی جانشین اتم هیدروژن می شوند که به آن ها هیدروکربن های استخلاف شده گفته می شود.

در این پست مجموعه ای از ترکیبات هیدروکربنی به صورت تصویر قرار داده شده است.

C-H_www.irchemeng.ir (151) C-H_www.irchemeng.ir (152) C-H_www.irchemeng.ir (153) C-H_www.irchemeng.ir (154)

 

C-H_www.irchemeng.ir (155) C-H_www.irchemeng.ir (155) C-H_www.irchemeng.ir (156)

 

C-H_www.irchemeng.ir (157) C-H_www.irchemeng.ir (158) C-H_www.irchemeng.ir (159)

 

C-H_www.irchemeng.ir (160) C-H_www.irchemeng.ir (161) C-H_www.irchemeng.ir (162) C-H_www.irchemeng.ir (163) C-H_www.irchemeng.ir (164)

 

C-H_www.irchemeng.ir (165) C-H_www.irchemeng.ir (166) C-H_www.irchemeng.ir (167) C-H_www.irchemeng.ir (168)

 

C-H_www.irchemeng.ir (169) C-H_www.irchemeng.ir (170) C-H_www.irchemeng.ir (171)

 

 

C-H_www.irchemeng.ir (172) C-H_www.irchemeng.ir (173) C-H_www.irchemeng.ir (174)

 

C-H_www.irchemeng.ir (175) C-H_www.irchemeng.ir (176) C-H_www.irchemeng.ir (177)

 

C-H_www.irchemeng.ir (178) C-H_www.irchemeng.ir (179)

 

C-H_www.irchemeng.ir (180) C-H_www.irchemeng.ir (181)

 

C-H_www.irchemeng.ir (182) C-H_www.irchemeng.ir (183)

 

C-H_www.irchemeng.ir (184) C-H_www.irchemeng.ir (185)

 

C-H_www.irchemeng.ir (186) C-H_www.irchemeng.ir (187) C-H_www.irchemeng.ir (188)

 

C-H_www.irchemeng.ir (189) C-H_www.irchemeng.ir (190)

 

C-H_www.irchemeng.ir (191) C-H_www.irchemeng.ir (192)

 

C-H_www.irchemeng.ir (193) C-H_www.irchemeng.ir (194) C-H_www.irchemeng.ir (195)

 

C-H_www.irchemeng.ir (196) C-H_www.irchemeng.ir (197) C-H_www.irchemeng.ir (198)

 

C-H_www.irchemeng.ir (199) C-H_www.irchemeng.ir (200)

 

C-H_www.irchemeng.ir (201) C-H_www.irchemeng.ir (202)

 

C-H_www.irchemeng.ir (203) C-H_www.irchemeng.ir (204) C-H_www.irchemeng.ir (205)

 

C-H_www.irchemeng.ir (206) C-H_www.irchemeng.ir (207) C-H_www.irchemeng.ir (208)

 

C-H_www.irchemeng.ir (209) C-H_www.irchemeng.ir (210) C-H_www.irchemeng.ir (211)

 

C-H_www.irchemeng.ir (212) C-H_www.irchemeng.ir (213)

 

C-H_www.irchemeng.ir (214) C-H_www.irchemeng.ir (215)

 

C-H_www.irchemeng.ir (216) C-H_www.irchemeng.ir (217) C-H_www.irchemeng.ir (218)

 

C-H_www.irchemeng.ir (219) C-H_www.irchemeng.ir (220)

 

C-H_www.irchemeng.ir (221) C-H_www.irchemeng.ir (222)

 

C-H_www.irchemeng.ir (223) C-H_www.irchemeng.ir (224)

 

C-H_www.irchemeng.ir (225) C-H_www.irchemeng.ir (226)

 

C-H_www.irchemeng.ir (227) C-H_www.irchemeng.ir (228)

 

C-H_www.irchemeng.ir (229) C-H_www.irchemeng.ir (230) C-H_www.irchemeng.ir (231)

 

C-H_www.irchemeng.ir (232) C-H_www.irchemeng.ir (233)

 

C-H_www.irchemeng.ir (234) C-H_www.irchemeng.ir (235) C-H_www.irchemeng.ir (236)

 

C-H_www.irchemeng.ir (237) C-H_www.irchemeng.ir (238) C-H_www.irchemeng.ir (239)

 

C-H_www.irchemeng.ir (240) C-H_www.irchemeng.ir (241)

 

C-H_www.irchemeng.ir (242) C-H_www.irchemeng.ir (243) C-H_www.irchemeng.ir (244)

 

C-H_www.irchemeng.ir (245) C-H_www.irchemeng.ir (246) C-H_www.irchemeng.ir (247) C-H_www.irchemeng.ir (248)

 

C-H_www.irchemeng.ir (249) C-H_www.irchemeng.ir (250)C-H_www.irchemeng.ir (251)

 

C-H_www.irchemeng.ir (252) C-H_www.irchemeng.ir (253)

 

C-H_www.irchemeng.ir (254) C-H_www.irchemeng.ir (255) C-H_www.irchemeng.ir (264)

 

C-H_www.irchemeng.ir (263) C-H_www.irchemeng.ir (262) C-H_www.irchemeng.ir (261) C-H_www.irchemeng.ir (260)

 

C-H_www.irchemeng.ir (259) C-H_www.irchemeng.ir (258) C-H_www.irchemeng.ir (257) C-H_www.irchemeng.ir (256) C-H_www.irchemeng.ir (265)

 

C-H_www.irchemeng.ir (283) C-H_www.irchemeng.ir (292) C-H_www.irchemeng.ir (293)

 

C-H_www.irchemeng.ir (284) C-H_www.irchemeng.ir (266) C-H_www.irchemeng.ir (267)

 

C-H_www.irchemeng.ir (285) C-H_www.irchemeng.ir (294) C-H_www.irchemeng.ir (295) C-H_www.irchemeng.ir (286)

 

C-H_www.irchemeng.ir (268)

 

C-H_www.irchemeng.ir (269)

 

C-H_www.irchemeng.ir (287) C-H_www.irchemeng.ir (296) C-H_www.irchemeng.ir (297) C-H_www.irchemeng.ir (288)

 

C-H_www.irchemeng.ir (270) C-H_www.irchemeng.ir (280) C-H_www.irchemeng.ir (289)

 

C-H_www.irchemeng.ir (298) C-H_www.irchemeng.ir (299) C-H_www.irchemeng.ir (290)

 

C-H_www.irchemeng.ir (281) C-H_www.irchemeng.ir (282)

 

C-H_www.irchemeng.ir (291) C-H_www.irchemeng.ir (300) C-H_www.irchemeng.ir (279) C-H_www.irchemeng.ir (278) C-H_www.irchemeng.ir (277)

 

C-H_www.irchemeng.ir (276) C-H_www.irchemeng.ir (275) C-H_www.irchemeng.ir (274)

 

C-H_www.irchemeng.ir (273) C-H_www.irchemeng.ir (272)

 

C-H_www.irchemeng.ir (271)

 

بخش اول تصاویر

رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
Recent Posts

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

C-H_www.irchemeng.ir (115)C-H_www.irchemeng.ir (408)