پاسخ های آزمایش بررسی وسایل اندازه گیری شدت جریان-مکانیک سیالات

خانه / آزمایشگاه / پاسخ های آزمایش بررسی وسایل اندازه گیری شدت جریان-مکانیک سیالات

پاسخ های آزمایش بررسی وسایل اندازه گیری شدت جریان-مکانیک سیالات

در آزمایشگاه
پاسخ های آزمایش بررسی وسایل اندازه گیری شدت جریان-مکانیک سیالاتReviewed by ر on May 17Rating: 5.0پاسخ های آزمایش بررسی وسایل اندازه گیری شدت جریان-مکانیک سیالاتپاسخ های آزمایش بررسی وسایل اندازه گیری شدت جریان-مکانیک سیالات
  • از رسم نمودار دبی تئوری جریان در رتامتر، اریفیس متر و ونتوری متر برحسب دبی جریان چه نتیجه ای میگیرید؟

az s 1

با توجه به نزدیکی نمودار های ونتوری متر و روتامتر و اختلاف محسوس این دو نمودار با منحنی اوریفیس متر و نزدیکی دو منحنی مذکور به خط می توان نتیجه گرفت دقت اوریفیس متر نسبت به دو وسیله ی دیگر کمتر است . . در نهایت به وسیله عدد خوانده شده از روی روتامتر ، به کمک منحنی کالیبراسیون ، میزان دبی جریان مشخص می شود.

  • مزایا و معایب سه وسیله بالا را با هم مقایسه کنید (دقت وکارایی). اثر طول قبل از مقایسه را چگونه بررسی می کنید؟

سطح داخلی ونتوری متر ، صاف و صیقلی و مناسب برای اندازه گیری دبی می باشد ؛ در مقابل ساخت ، تعمیرو نگه داری این وسیله وقت گیر و هزینه بر می باشد .

تهیه ، بازدید و نگهداری اریفیس متر به مراتب آسان تر از ونتوری متر می باشد ؛ اما بر اثر اصطکاک و بـرخورد با مواد سنگین و خـورنده ، لبه های روزنه ای اریفیس کنده شـده و محاسبات اولیه را با خطا مواجه می کند .

استفاده از روتامتر برای محاسبات دبی با توجه به نبود فرمول تئوری و داشتن منحنـی کالیبـراسیون

از رسم منحنی تغییرات انرژی () (انرژی سینتیک ورودی / افت انرژی ) بر حسب انرژی سینتیک ورودی برای ونتوری متر، اوریفیس متر و رتامتر ، چه نتیجه ای می گیرید؟

با توجه به اینکه در خروجی دیفیوزر فشار بازیابی می شود و افت فشار نسبت به دیگر وسایل کمتر است انرژی اتلافی آن کمتر است.

 az s 2

 

مرحله زمان (s) جرم

(Kg )

Ha (mm) Hb (mm) Hc (mm) Hd (mm) He (mm) Hf (mm) Hg (mm) Hh (mm) رتامتر (cm)
۱ ۳۲ ۱۵ ۳۴۳ ۱۰۳ ۳۱۳ ۳۳۱ ۳۳۳ ۱۲۴ ۱۷۰ ۱۰۵ ۲۳
۲ ۳۵٫۵۶ ۱۵ ۳۲۵ ۱۲۵ ۳۰۰ ۳۱۸ ۳۱۹ ۱۴۵ ۱۸۱ ۱۲۹ ۲۱
۳ ۳۴ ۱۲ ۳۰۸ ۱۴۸ ۲۸۵ ۳۱۲ ۳۰۳ ۱۶۰ ۱۹۲ ۱۵۰ ۱۹
۴ ۴۳٫۸۷ ۱۵ ۲۹۲ ۱۶۶ ۲۷۵ ۳۰۹ ۲۸۵ ۱۷۸ ۲۰۲ ۱۶۸ ۱۷
۵ ۴۵٫۳۸ ۱۵ ۲۷۹ ۱۸۰ ۲۶۸ ۳۰۹ ۲۷۳ ۱۸۸ ۲۰۹ ۱۸۲ ۱۵
۶ ۵۱٫۱۶ ۱۵ ۲۷۰ ۱۹۴ ۲۵۹ ۳۰۹ ۲۶۴ ۱۹۹ ۲۱۶ ۱۹۵ ۱۳
۷ ۷۵ ۱۵ ۲۶۱ ۲۰۶ ۲۵۴ ۳۰۸ ۲۵۶ ۲۱۰ ۲۲۴ ۲۰۸ ۱۱
۸ ۱۴۳٫۱۶ ۲۲٫۵ ۲۵۴ ۲۱۵ ۲۵۰ ۳۰۶ ۲۵۰ ۲۱۸ ۲۲۷ ۲۱۷ ۹

جدول ۱ : ارتفاع مانو مترها بر حسب میلی متر

 

 

مرحله

Qواقعی

(m^3/s)

Q ونتوری

(m^3/s)

Q اوریفیس

(m^3/s)

۱ ۰٫۰۰۰۴۶۹ ۰٫۰۰۰۴۷۱ ۰٫۰۰۰۶۴۴
۲ ۰٫۰۰۰۴۲۲ ۰٫۰۰۰۴۳ ۰٫۰۰۰۵۸۷
۳ ۰٫۰۰۰۳۵۳ ۰٫۰۰۰۳۸۵ ۰٫۰۰۰۵۳۲
۴ ۰٫۰۰۰۳۳۷ ۰٫۰۰۰۳۴۱ ۰٫۰۰۰۴۶
۵ ۰٫۰۰۰۲۹۳ ۰٫۰۰۰۳۰۳ ۰٫۰۰۰۴۱
۶ ۰٫۰۰۰۲۵۸ ۰٫۰۰۰۲۶۵ ۰٫۰۰۰۳۵۹
۷ ۰٫۰۰۰۲ ۰٫۰۰۰۲۲۶ ۰٫۰۰۰۳۰۲
۸ ۰٫۰۰۰۱۵۷ ۰٫۰۰۰۱۹ ۰٫۰۰۰۲۵۲

جدول ۲:دبی برحسب متر مکعب بر ثانیه

رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
Recent Posts
نظرات
پینک بگ ها /قوانین

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

energymakesh