کتاب پلیمر از سنتز تا کاربرد

خانه / کتاب و جزوه / کتاب پلیمر از سنتز تا کاربرد

کتاب پلیمر از سنتز تا کاربرد

در کتاب و جزوه
کتاب پلیمر از سنتز تا کاربردReviewed by رضا فرضی on Apr 28Rating: 5.0پلیمرکتاب پلیمر از سنتز تا کاربرد

عنوان کتاب: پلیمر از سنتز تا کاربرد

مولفان: محمد اسفندیاری، علی کشتکار، رضا فرضی، عبدالعظیم اسماعیلی

ناشر: سخنوران

Jeld

 

 

فهرست کتاب:

 

فصل اول:پلیمر

۱-مقدمه

۱-۱-نمونه های متداول

۱-۲-سنتز پلیمر

۱-۲-۱-سنتز بیولوژیکی

۱-۲-۲-اصلاح پلیمرهای طبیعی

۱-۳-خواص پلیمر

۱-۳-۱-مونومرها و واحدهای تشکیل دهنده

۱-۳-۲-ریزساختارها

۱-۳-۲-الف)معماری پلیمر

۱-۳-۲-ب)طول زنجیره

۱-۳-۲-ج)آرایش مونومر در کوپلیمرها

۱-۳-۳- پلی مورفولوژی (مورفولوژی پلیمر)

۱-۳-۳-الف)پلیمر کریستالی و آمورف

۱-۳-۳-ب)تبلور

۱-۳-۳-ج)پیکربندی زنجیره ای

۱-۳-۴-پیوندهای شیمیایی

۱-۳-۵-خواص مکانیکی

۱-۳-۵-الف)مقاومت کششی

۱-۳-۵-ب)مدول کششی یانگ

۱-۳-۶-رفتار فازی

۱-۳-۶-الف)نقطه ذوب

۱-۳-۶-ب)دمای انتقال شیشه ای

۱-۳-۶-ج)رفتار در هنگام اختلاط

۱-۳-۶-د)مخلوط های پلیمری

۱-۳-۶-ه)قابلیت اختلاط

۱-۳-۶-و)گنجایش نرم کننده ها

۱-۳-۷-خواص شیمیایی

۱-۳-۸-خواص نوری

۱-۳-۹-خواص الکتریکی

۱-۳-۱۰-خواص حرارتی

۱-۴-نام گذاری استاندارد پلیمر ها

۱-۵-رئولوژی پلیمر

۱-۶-خصوصیات پلیمر

۱-۷-تخریب پلیمر

۱-۷-۱-شکست محصولات

۱-۸-واحدهای عملیاتی

۱-۹-فیزیک پلیمر

۱-۹-۱-مدل ها

۱-۹-۱-الف)زنجیره های ایده آل

۱-۹-۱-ب)زنجیره های واقعی

۱-۱۰-اثر حلال و دما

۱-۱۰-۱-حلال تتا

۱-۱۰-۲-تفسیر فیزیکی

۱-۱۰-۳-تعریف ترمودینامیکی

۱-۱۱-الاستومر

۱-۱۲-ترموپلاستیک یا گرمانرم

۱-۱۳-ترموست یا گرماسخت

فصل دوم:خواص،تولید و کاربردهای پلیمرهای موجود در ایران

۱-پلی اتیلن

۱-۱-تاریخچه

۱-۲-طبقه بندی

۱-۲-۱-انواع پلی اتیلن

۱-۲-۱-الف)پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا

۱-۲-۱-ب)پلی اتیلن با دانسیته بالا

۱-۲-۱-ج)پلی اتیلن کراس لینک

۱-۲-۱-د)پلی اتیلن دانسیته متوسط

۱-۲-۱-ه)پلی اتیلن خطی با چگالی کم

۱-۲-۱-و)پلی اتیلن با دانسیته کم

۱-۲-۱-ز)پلی اتیلن با دانسیته خیلی کم

۱-۲-۱-ح)کوپلیمرها

۱-۳-خواص پلی اتیلن

۱-۳-۱-خواص فیزیکی

۱-۳-۱-خواص شیمیایی

۱-۴-فرآیند

۱-۴-۱-مونومر

۱-۴-۲-پلیمریزاسیون

۱-۴-۳-شرح فرایند تولید پلی اتیلن با دانسیته بالا

۱-۴-۳-الف)پلیمریزاسیون دوغابی

۱-۴-۳-ب)پلیمریزاسیون فاز گاز

۱-۵-مسائل زیست محیطی

۱-۶-اتصالات

۱-۷-جدول های خواص پلی اتیلن

۲-پلی پروپیلن

۲-۱-تاریخچه

۲-۲-خواص فیزیکی و شیمیایی

۲-۳-سنتز پلی پروپیلن

۲-۴-فرایندهای صنعتی

۲-۴-۱-دوغاب هیدروکربوری یا سوسپانسیون

۲-۴-۲-فله ای(یا دوغاب فله)

۲-۴-۳-فاز گاز

۲-۵-تولید

۲-۶-شرح فرایند تولید پلی پروپیلن

۲-۷-کاربردها

۲-۷-۱-پوشاک

۲-۷-۲-پزشکی

۲-۸-جداول خواص پلی پروپیلن

۳-پلی اتیلن ترفتالات

۳-۱-تاریخچه

۳-۲-خواص فیزیکی

۳-۲-۱-گرانروی ذاتی

۳-۳-تولید

۳-۳-۱-فرایند دی متیل ترفتالات

۳-۳-۲-فرایند ترفتالیک اسید

۳-۴-شرح فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات

۳-۵-خشک کردن

۳-۶-تجهیزات تولید بطری

۳-۷-موارد استفاده

۳-۸-کوپلیمرها

۳-۹-تخریب

۳-۹-۱-استالدهید

۳-۹-۲-آنتیموان

۳-۱۰-جدول های خواص پلی اتیلن ترفتالات

۴-پلی استایرن

۴-۱-تاریخچه

۴-۲-ساختار

۴-۲-۱-پلیمریزاسیون

۴-۲-۱-الف)پلی استایرن آتاکتیک

۴-۲-۱-ب)پلی استایرن سیندیوتاکتیک

۴-۳-شرح فرایند تولید پلی استایرن

۴-۴-تخریب

۴-۵-شکل های تولید شده

۴-۵-۱-ورقه یا قالب پلی استایرن

۴-۵-۲-فوم ها

۴-۵-۲-الف)پلی استایرن بسط یافته

۴-۵-۲-ب)فوم پلی استایرن اکسترود شده

۴-۵-۲-ج)پلی استایرن جهت دار

۴-۵-۳-کوپلیمرها

۴-۶-مسائل زیست محیطی

۴-۶-۱-تولید

۴-۶-۲-زیست تخریب ناپذیر

۴-۶-۳-زباله

۴-۶-۴-کاهش و تقلیل دادن

۴-۷-جدول های خواص پلی استایرن

۵-پلی وینیل کلراید

۵-۱-پیدایش

۵-۲-تولید

۵-۲-۱-ریزساختار

۵-۳-شرح فرایند تولید پلی وینیل کلراید

۵-۴-افزودنی ها

۵-۴-۱-فتالات پلاستایزر

۵-۴-۲-تثبیت کننده های حرارتی

۵-۴-۲-الف)کاربردهای پلی وینیل کلراید سخت و محکم

۵-۴-۲-ب)کاربردهای پلی وینیل کلراید نرم و انعطاف پذیر

۵-۵-ویژگی های فیزیکی پلی وینیل کلراید

۵-۵-۱-ویژگی های مکانیکی

۵-۵-۲-خواص حرارتی و آتشگیری

۵-۵-۳-خواص الکتریکی

۵-۶-کاربردها

۵-۶-۱-کاربرد پلی وینیل کلراید سخت در ساختمان ها

۵-۷-پلی وینیل کلراید آغشته به کلر

۵-۸-بهداشت و ایمنی

۵-۸-۱-تخریب

۵-۹-جدول های خواص پلی وینیل کلراید

۶-پلی کربنات

۶-۱-تاریخچه

۶-۲-ساختار

۶-۳-خواص و پردازش

۶-۴-تولید

۶-۵-شرح فرایند تولید پلی کربنات

۶-۶-کاربردها

۶-۶-۱-قطعات الکترونیکی

۶-۶-۲-مصالح ساختمانی

۶-۶-۳-ذخیره سازی اطلاعات

۶-۶-۴-هواپیما و قطعات امنیتی

۶-۶-۵-کابردهای پزشکی

۶-۶-۶-تلفن ها

۶-۷-خطرات بالقوه در کابردهای در تماس با غذا

۶-۸-جدول های خواص پلی کربنات

۷-اکریلو نیتریل بوتادین استایرن

۷-۲-خواص

۷-۲-۱-خواص شیمیایی و الکتریکی

۷-۳-تولید

۷-۴-واحد تولید اکریلو نیتریل بوتادین استایرن

۷-۵-کاربردها

۷-۶-خطرات برای انسان

۷-۷-جدول های خواص اکریلو نیتریل بوتادین استایرن

۸-لاستیک بوتادین استایرن

۸-۱-تاریخچه

۸-۲-انواع لاستیک بوتادین استایرن

۸-۲-۱-پلیمریزاسیون امولسیونی

۸-۲-۲-پلیمریزاسیون محلول

۸-۳-فرایند تولید لاستیک بوتادین استایرن

۸-۴-بونا S (Buna S)

۸-۵-کاربردها

۸-۶-جدول های خواص لاستیک بوتادین استایرن

۹-پلی بوتادین

۹-۱-تاریخچه

۹-۲-پلیمریزاسیون بوتادین

۹-۲-۱-انواع پلی بوتادین

۹-۲-۱-الف)پلی بوتادین با سیس بالا

۹-۲-۱-ب)پلی بوتادین با سیس پایین

۹-۲-۱-ج)پلی بوتادین با وینیل بالا

۹-۲-۱-د)پلی بوتادین با ترانس بالا

۹-۲-۱-ه)متالوسن پلی بوتادین

۹-۲-۱-و)کوپلیمرها

۹-۳-کاربردها

۹-۳-۱-لاستیک ها

۹-۳-۲-پلاستیک ها

۹-۳-۳-توپ های گلف

۹-۳-۴-دیگر کاربردها

۹-۴-تولید

۹-۴-۱-فرایند

۹-۵-جدول های خواص پلی بوتادین

مراجع

رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
Recent Posts

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

elmdolar