آمار حوادث و سوانح در بخش صنعت در ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا

خانه / ایمنی / آمار حوادث و سوانح در بخش صنعت در ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا

آمار حوادث و سوانح در بخش صنعت در ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا

در ایمنی
آمار حوادث و سوانح در بخش صنعت در ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکاReviewed by رضا فرضی on Oct 30Rating: 5.0آمار حوادث و سوانح در بخش صنعت در ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکاآمار حوادث و سوانح در بخش صنعت در ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا

مرکز تحقیقات سیمان

آمار حوادث و سوانح در بخش صنعت در ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا

گردآورنده :

وجیه اله علمشاهی

استاد راهنما :

آقای دکتر اله وردی

مراجع :

۱- گزارش حوادث ناشی از کار سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ ، سازمان تامین اجتماعی، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

۲- Statistics 2008/2009, HSE

 ۳- Non-Fatal Occupational injuries and illnesses requiring days away from work, Bureau of Labor Statistics, U.S.Department of Labor, November 24, 2009

۴- Workplace injuries and illnesses 2007, Bureau of Labor Statistics, U.S.Department of Labor, October 23, 2008

۵- Workplace injuries and illnesses 2008, Bureau of Labor Statistics, U.S.Department of Labor, October 29, 2009

۶- Non-Fatal Occupational injuries and illnesses requiring days away from work for state Government and local government workers 2008, Bureau of Labor Statistics, U.S.Department of  Labor, February 24, 2010

۷- Fatal work injuries, U.S. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, 2010

خلاصه یافته ها] ۱ [

تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار در سال۱۳۸۷، ۲۲۱۳۴ مورد بوده که حدود ۸ درصد، تعداد حوادث در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است.

بیش ترین تعداد حادثه ناشی از کار طی سال ۱۳۸۷ به ترتیب مربوط به ادارات کل شهرستان های تهران، تهران بزرگ، خوزستان و مرکزی بوده است.

میزان ۹۸/۲ درصد از حادثه دیدگان ناشی از کار طی سال ۱۳۸۷ را مردان و ۱/۸ درصد را زنان تشکیل می دهند. علت اصلی این اختلاف فاحش در تفاوت آشکار بین تعداد کارگران مرد و زن است. زیرا در صنایع و فعالیت های مختلف کارگری مردان در اکثریت هستند. علت احتمالی دیگر این است که کارگران زن معمولا در کارهای کم خطر‌تر اشتغال دارند و کارهایی از قبیل فعالیت های ساختمانی، معدن کاری، فلز‌کاری، حمل و نقل و غیره اختصاص به مردان دارد.

میزان ۷۵/۴ درصد از حادثه دیدگان ناشی از کار طی سال ۱۳۸۷ مربوط به متاهلین و ۲۴/۶ درصد نیز مربوط به مجردها بوده است.

بیش ترین عضو حادثه دیده در حوادث به وقوع پیوسته طی سال ۱۳۸۷ به ترتیب مربوط به پا با ۲۵/۸ درصد، انگشتان دست با ۲۵/۶ درصد و دست با ۲۲/۶ درصد بوده است.

بیش ترین نوع حادثه ناشی از کار طی سال ۱۳۸۷ به دلیل سقوط کردن و لغزیدن با ۱۸/۳۶ درصد و مراتب بعد مربوط به ضرب خوردگی و شکستگی اعضا بوده است.

بیش ترین گروه سنی حادثه دیدگان ناشی از کار مربوط به رده سنی ۲۵-۲۹ سال با ۲۸/۱۰ درصد و در گروه سنی ۳۰-۴۰ سال با ۱۹/۴۳ درصد قرار دارند و در مقابل کم ترین گروه سنی حادثه دیدگان، مربوط به رده سنی کمتر از ۱۵ سال با ۰/۰۶ درصد می باشد.

بیش ترین علت وقوع حادثه ناشی از کار با حدود ۶۰ درصد مربوط به بی احتیاطی، سایر علل با ۲۲/۵۹ درصد، وسایل بی حفاظ با ۸/۱۲ درصد بوده است.

میزان ۲۴/۰۳ درصد از حوادث مذکور طی سال ۱۳۸۷ در کارگاه هایی به وقوع پیوسته که فعالیت آنها در خصوص محصولات فلزات اساسی، ماشین های الکتریکی و غیر الکتریکی بوده و در مراتب بعدی فعالیت های ساختمانی با ۱۹/۳۹ درصد و پیمانکاری با ۱۶/۵۵ درصد بیش ترین تعداد حوادث را داشته اند.

میزان ۶۷/۴۷ درصد از حوادث ناشی از کار هنگام صبح، ۲۲/۱۹ درصد بعد از ظهر، ۶/۳۴ درصد حوادث هنگام شب به وقوع پیوسته اند.

تعداد روزهای معالجه حادثه دیدگان ناشی از کار طی سال ۱۳۸۷ جمعا ۱۰۹۰۵۲۳ روز می باشد که ۱۰۴۸۸۹۶ روز آن سرپایی و ۴۱۶۲۷ روز آن مربوط به بستری است.

تعداد ۹۲/۰۹ درصد افراد حادثه دیده بهبودی کامل یافته اند. میزان ۴/۷۴ درصد غرامت نقص عضو دریافت کرده اند. میزان ۱/۷۰ درصد دچار از کار افتادگی جزئی شده اند. میزان ۱/۰۹ درصد افراد از کار افتادگی کلی و ۰/۳۷ درصد فوت شده اند.

ادارات کل مرکزی، قزوین، سمنان و زنجان به ترتیب با ۹/۰۵ ، ۶/۸۲ ، ۶/۶۷ و ۶/۴۸ دارای بیش ترین ضریب شیوع حادثه ناشی از کار را طی سال ۱۳۸۷ داشته اند.

خلاصه یافته ها و آمار در برتانیا در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ ]۲[

 

بیماری های شغلی :

تعداد ۱,۲۰۰,۰۰۰ نفر بیمار شغلی در این سال گزارش شده است که ۵۵۱,۰۰۰ نفر از این تعداد، موارد جدید بودند و بقیه افراد از بیماری سال های قبلشان همچنان رنج می برند.

تعداد ۲۱۵۶ نفر بر اثر ابتلا به بیماری مزوتلیوما[۱] ( سرطان ناشی از آزبست) فوت کردند و هزاران نفر دیگر بر اثر ابتلا به انواع دیگر سرطان و نیز بیماری های تنفسی جان خود را از دست دادند.

 

صدمات :

تعداد ۱۸۰ نفر از کارگران بر اثر صدمات ناشی از کار جان خود را از دست دادند که متوسط آن به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ کارگر برابر با ۰/۶ می باشد که نسبت به سال ۲۰۰۷/۲۰۰۸ به میزان ۰/۲ کاهش یافته است ( تعداد صدمات منجر به فوت در سال ۲۰۰۷/۲۰۰۸ برابر با ۲۳۳ نفر می باشد).

تعداد ۱۳۱,۸۹۵ صدمه دیگر وارد شده به نیروی کارگری، نیز توسط RIDDOR گزارش شده است که به طور متوسط به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ کارگر برابر با ۵۰۲/۲ نفر می باشد. ( آمار RIDDOR توسط کارفرماها گزارش می شود).

تعداد کل صدمات وارد شده به نیروی کارگری براساس گزارش LFS (براساس اطلاعات دریافتی از خود نیروی کارگری) ۲۴۶۰۰۰ می باشد.

 

تعداد روزهای از دست رفته :

در مجموع ۲۹/۳ میلیون روز کاری از دست رفته گزارش شده است ( به طور متوسط ۱/۲۴ روز کاری به ازای هر نفر کارگر) که از این میزان ۲۴/۶ میلیون روز کاری به علت بیماری های شغلی و ۴/۷ میلیون روز کاری به علت صدمات ناشی از کار از دست رفته است.

خلاصه آمار و یافته های مربوط به ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۸

صدمات

صدمات منجر به فوت[۲] :

تعداد ۵۲۱۴ نفر از کارگران بر اثر صدمات ناشی از کار جان خود را از دست دادند که متوسط آن به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ کارگر برابر با ۳/۷ می باشد که نسبت به سال ۲۰۰۷ به میزان ۰/۳ کاهش یافته است ( تعداد کارگرانی که در سال ۲۰۰۷ جان خود را از دست دادند، برابر با ۵۶۵۷ نفر می باشد) ]۷[ این در حالی می باشد که در بریتانیا در سال ۲۰۰۷/۲۰۰۸ این آمار به طور متوسط برابر با ۰/۸ و در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ برابر با ۰/۶ بوده است. ] ۲[

صدماتی که منجر به فوت نشد[۳] :

تعداد کل صدماتی که منجر به فوت نشد، در سال ۲۰۰۸ برابر با ۳/۷ میلیون نفر می باشد.

میزان این نوع صدمات در سال ۲۰۰۸ به طور متوسط برابر با ۳/۹ به ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی کارگری می باشد که نسبت به سال ۲۰۰۷ به میزان ۰/۳ کاهش یافته است. ]۵[

این آمار برای بریتانیا در سال ۲۰۰۷/۲۰۰۸ براساس گزارش LFS برابر با ۱/۰۵۰ به ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی کارگری و ۰/۸۷۰ به ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی کارگری در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ می باشد. ]۲[

تعداد روزهای کاری از دست رفته

تعداد روزهای کاری از دست رفته در سال ۲۰۰۸ برابر با ۲ روز کاری به ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی کارگری می باشد، این آمار در سال ۲۰۰۷ برابر با ۲/۱ روز کاری به ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی کارگری می باشد. ]۵[

این آمار برای بریتانیا در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۹ برابر ۱/۲۴ روز به ازای هر نفر نیروی کارگری می باشد. ]۲[

[۱]- Mesothelioma

[۲]- Fatal injury

[۳]- Non-Fatal injury

رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
پست های توصیه شده

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

abscHSE