بررسی سیستمهای تحت حفاظت کاتدیک نیروگاه طوس

خانه / مقاله / بررسی سیستمهای تحت حفاظت کاتدیک نیروگاه طوس

بررسی سیستمهای تحت حفاظت کاتدیک نیروگاه طوس

در مقاله
بررسی سیستمهای تحت حفاظت کاتدیک نیروگاه طوسReviewed by رضا فرضی on Nov 30Rating: 5.0بررسی سیستمهای تحت حفاظت کاتدیک نیروگاه طوسبررسی سیستمهای تحت حفاظت کاتدیک نیروگاه طوس

بررسی سیستمهای تحت حفاظت کاتدیک نیروگاه طوس

و تدوین روش اصلاح و ترمیم آن

جواد حاجی زاده صفار

شرکت مدیریت تولید برق طوس

چکیده:

خوردگی از مهمترین مشکلاتی است که صنایع بزرگ منجمله نیروگاهها با آن روبرو هستند که مقابله با آن هزینه زیادی را به خود اختصاص می دهد. سیستم حفاظت کاتدیک جهت جلوگیری از خوردگی و یا محدود نمودن آن به عنوان راه حل اساسی در اکثر سازه های زیرزمینی بکار می رود. در نیروگاه طوس بیش از ۶۲۰۰ متر لوله زیرزمینی متشکل از پنج سیستم مختلف تحت حفاظت کاتدیک قرار دارد که علیرغم سرمایه گذاریهای اولیه بدلائلی بتدریج کارایی خود را از دست داده و سیستم حفاظتی را مختل کرده بود.

پس از پی بردن به اهمیت موضوع با جمع آوری اطلاعات و سوابق از سیستم، مراجعه به استانداردها و منابع معتبر، استفاده از تجارب سایر نیروگاهها و صنایع نفت و گاز و همچنین نظرات افراد متخصص و با اندازه گیریها و آزمایشات روی سیستم پی به نقائص سیستم برده و نتایج مطلوبی بدست آمد. در این مقاله ضمن بیان سابقه و اهمیت پروژه، نتایج مطالعات، روشها و بررسیهایی را که جهت شناسایی عیوب سیستم انجام گرفته و همچنین مانورها و اقدامات عملی را که جهت تشخیص و رفع خطا در طول اجرای پروژه انجام شده را مطرح نموده و با نتیجه گیری، علل نقائص و اقدامات لازم جهت بهبود سیستم عنوان شده است.

واژه های کلیدی : نیروگاه- حفاظت کاتدیک- خوردگی- لوله های زیرزمینی

مقدمه:

امروزه بخش مهمی از تاسیسات صنایع را خطوط لوله زیرزمینی تشکیل داده، که حفظ و نگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و روش حفاظت کاتدیک از جمله روشهایی است که برای جلوگیری از خوردگی اعمال می شود.

در نیروگاه طوس بر همین اساس اکثر لوله های مدفون شده شامل خطوط اصلی گاز (GAS)- برج خنک کن (OVF)- سیستم درین (ORT)- سیستم آب آشامیدنی (OUA)- و هیدروژن سازی (OUM) تحت سیستم حفاظت کاتدیک قرار دارد که فرسودگی و نقائص بوجود آمده در اثر بیش از ۱۵ سال کارکرد سیستم باعث شده سیستم کارائی دقیق خود را نداشته باشد که با اندازه گیریهای انجام شده نیاز به بررسی عمیق و جدی و به روزآوری آن ضروری تشخیص داده شد. کاربردی بودن پروژه با تاکید بر اصول عملی هدف اصلی در انجام پروژه بوده است.

ایستگاه حفاظت کاتدیک- دو بستر آندی متشکل از ۴۰ آند Fe/Si با نصب افقی- بیش از ۶۲ کیلومتر لوله و تجهیزات تحت حفاظت و ۶۰ نقطه تست سیستم حفاظت کاتدیک نیروگاه طوس را تشکیل میدهد.

مفهوم خوردگی:

خوردگی یک پدیده الکتروشیمیایی است. وجود دو فلز غیرهمجنس بعنوان آند و کاتد، اختلاف پتانسیل بین آن دو و وجود الکترولیت هادی بین آنها می تواند منجر به پدیده خوردگی شود. شرایط فوق باعث بوجود آمدن یک جریان الکترونی از طرف آند به سمت کاتد می شود.

در آند فلز با از دست دادن الکترون تولید یونهای آهن با بار مثبت خواهد کرد که با OH موجود در اطراف تولید ئیدروکسید دو ظرفیتی آهن به فرمول Fe(OH)2 خواهد نمود که با یک مرحله اکسید شدن بصورت Fe2O3 در خواهد آمد.

katho1

در ناحیه کاتدی تعدادی الکترون اضافی از طرف آند تامین شده است که این الکترونهای حاوی بار منفی با یونهای مثبت هیدروژن محیط تولید گاز H2 می نماید که به قشر پلاریزاسیون موسوم است. این لایه پلاریزاسیون در کنترل مقدار جریان خوردگی نقش اساسی دارد و به عنوان لایه عایق عمل می کند و چنانچه پتانسیل این ناحیه با اختلاف ولتاژ بین آند و کاتد برابر شود جریان خوردگی به سمت صفر میل می کند.

در پتانسیل سنجی لوله ها بایستی افت پتانسیل
(IR DROP) را که ناشی از عبور جریان از مقاومت بین لوله و زمین است از بین ببریم تا پتانسیل مربوط به لایه پلاریزاسیون بدست آید. این کار با استفاده از یک کنتاکت نوسان کننده امکان پذیر است.[۱۲]

اصول حفاظت کاتدیک:

حفاظت کاتدیک عبارت است از کاهش یا از بین بردن خوردگی با منفی نمودن فلز تحت حفاظت با استفاده از اعمال یک جریان مستقیم (Impressed Current) و یا مصرف نمودن یک آند از فلزاتی نظیر منیزیم، آلومینیوم و یا روی (Sacrificial Anode). بنا به تعریف کاتد الکترودی است که در آنجا خوردگی کاهش می یابد و یا هیچگونه خوردگی بوقوع نمی پیوندد.

عوامل مختلف نظیر وجود فلزات غیرهمجنس، شرایط مختلف خاک، اختلاف غلظت هوا، لوله های تازه و کهنه تداخل سایر تاسیسات فلزی همجوار و وجود جریانهای نامطلوب می تواند باعث ایجاد کاتد و آند در لوله های زیرزمینی شده و در نواحی آندی خوردگی شدیدی بوجود آید. کار سیستم حفاظت کاتدی رساندن جریان از یک منبع خارجی به تمام سطوح لوله است. هر گاه این جریان بر جریانهای آندی فائق آید گوئیم حفاظت به طور کامل اعمال می گردد و جریانهای خروجی از نقاط آندی لوله توسط جریان حفاظتی خنثی می گردد. بنابراین سیستم حفاظت کاتدی خوردگی را حذف نمی کند بلکه آنرا از تاسیسات مورد حفاظت به یک بستر طراحی شده (ground bed) هدایت می کند.

معیار حفاظت کاتدیک :[۱]

چون جریان اعمالی بسته به شرایط متفاوت است سطح پتانسیل لوله ها را بعد از عبور جریان به عنوان معیار در نظر می گیرند.

۱ > 1 اختلاف پتانسیل ۸۵/۰ ولت که بین لوله و سطح زمین توسط الکترود مرجع cu/cuso4 اندازه گیری می شود معیار حفاظت رضایت بخش می باشد. [۲]

> شیفت حداقل ولتاژ منفی به اندازه ۳۰۰ میلی ولت هنگام اعمال جریان کاتدی.

> تغییر ۱۰۰ میلی ولت در حالیکه دستگاه بصورت اتومات خاموش و روشن می شود.

> استفاده از منحنی های پتانسیل بر حسب جریان روشهایی هستند که در برخی استانداردها به آن اشاره شده است.

بررسی پتانسیل خطوط:

اندازه گیری پتانسیل خطوط نسبت به محیط اطراف با استفاده از ولتمتر و نیم سل مس- سولفات مس انجام می شود و ایده کلی در مورد کیفیت خوردگی خط لوله بدست می آید.

پتانسیل یک سطح حفاظت شده مجموع پتانسیل ناشی از پلاریزاسیون و افت RI می باشد که با قطع جریان، افت RI از بین رفته و پتانسیل ناشی از پلاریزاسیون شروع به کاهش می کند که این کاهش یا دی پلاریزاسیون بستگی به فاکتورهایی نظیر طبیعت خاک- پریود زمانی قطع و وصل جریان دارد.

در زمان اندازه گیری، سیستم را در حالت اتومات قرار داده تا پتانسیل OFF که همان پتانسیل حفاظتی برای جلوگیری از خوردگی است بدست آوریم اما تاخیر زیاد در قطع جریان باعث از بین رفتن لایه پلاریزاسیون می شود.

حفاظت کاتدی

در نیروگاه طوس زمان قطع جریان ۳ ثانیه و وصل جریان ۱۲ثانیه در نظرگرفته شده است.[۹]

در طول اجرای مراحل مختلف پروژه بیش از ۴۰۰۰۰ اندازه گیری پتانسیل جهت تشخیص و رفع عیوب انجام شده است.

بررسی شدت جریان خطوط:

اگر پدیده خوردگی در یک خط لوله وجود داشته باشد جذب شدت جریان در بعضی نقاط و تخلیه این جریان در نقاط دیگر مشاهده می شود. در این روش افت پتانسیل در طول مسیر انتخاب شده اندازه گیری شده و جهت جریان که از قطب مثبت به قطب منفی است تعیین می شود. با محاسبه مقاومت الکتریکی طول انتخاب شده و اندازه گیری افت پتانسیل می توان شدت جریان جاری شده را طبق قانون اهم تعیین کرد.

در نیروگاه طوس در بخشی از سیستم ORT و رینگ داخلی برجهای تراز از این روش استفاده شده است.

حفاظت کاتدی

L: طول واقعی لوله بر حسب متر

K: ضریبی که از جدول بدست آمده و به قطر نامی-قطر خارجی- ضخامت لوله و مقاومت لوله بستگی دارد.

Du: افت ولتاژ بین Von وVoff روی فاصله اندازه گیری شده.

I: جریان عبوری از لوله بر حسب میلی آمپر

جدول ۱- محاسبه جریان لوله ها با استفاده از فرمول

I(ma) L(m) K NB Du Voff Von مسیر
۹۵۱ ۳۲ ۹/۲ ۶۰۰ v35/0 ۶۵/۰ ۱ ۱/۷ ۱/۱
۱۹۸۸ ۱۵ ۸/۲ ۵۰۰ v35/0 ۶۵/۰ ۱ ۵/۶ ۱/۷
۵۵/۲ ۲۰ ۸/۲ ۵۰۰ mv6/0 ۹/۰mv ۵/۱mv ۱/۵ ۶/۶
۰ ۴۰ ۹/۲ ۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱/۲ ۱/۵
۷۲/۰ ۲۵ ۳/۰ ۱۰۰ mv2 mv1 mv3 ۱/۱ ۱/۲
۱/۱ ۳۸ ۸/۲ ۶۰۰-۵۰۰ mv5/0 mv1 ۵/۱mv ۶/۶ ۱/۱
۷۲/۶ ۳۸ ۸/۲ ۵۰۰ mv3 mv2 mv5 ۱/۵ ۱/۷

 • ۱/۷ منظور ترمینال شماره ۱ از ایستگاه اندازه گیری ۷ می باشد.

در دو مسیر از خطوط فوق جریانها بیشتر از آنچه پیش بینی شده بدست آمده که احتمال وجود نقص در محدوده فوق الذکر را مشخص می کند.

اندازه گیری جریان:

اندازه گیری جریان هر خط از محل تابلوی تزریق جریان انجام می شود و با استفاده از تکنیک شنت (مقاومت موازی با آمپرمتر) با اندازه گیری اختلاف پتانسیل روی مقاومتها جریان خط اندازه گیری می شود.

در هنگام تست خطوط مختلف جریان هر یک از خطوط بصورت زیر بدست آمد.

حفاظت کاتدی

نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که خطوط OVF,ORT با یکدیگر ارتباط داشته که با وصل هر یک از آنها جریانی معادل هر دو از منبع کشیده می شود. در سطح سایت برای اندازه گیری جریان خطوط و جهت جریان از اتصالاتی که بین خطوط مختلف در نقاط تست قرار دارد و روشی که در استاندارد BS7361 عنوان شده است استفاده شده است.[۲]

حفاظت کاتدی

با اندازه گیری جریان در نقاط تست در محل اتصال لوله ها با یکدیگر چنانچه در جدول زیر آمده مشخص شد در محل اندازه گیری TP23 جریان بیش از حد نرمال است.

جدول ۲- اندازه گیری جریان در محل اتصال لوله ها

مقدار فعلی مقدار قبلی ترمینال ایستگاه
۱۷۵ میلی آمپر ۱۵۰ میلی آمپر ۵ ۱ ۲۰
۵/۲ میلی آمپر ۳۱۵ میلی آمپر ۵       ۱ ۲۳
۱۶۸ میلی آمپر ۴۱۵ میلی آمپر ۵       ۱ ۳۴
۳۰۰ میلی آمپر ۲۳۵ میلی آمپر ۳     ۱ ۵۳
۱۴ میلی آمپر ۵۰۰ میلی آمپر ۸    ۹ ۳۳
۱۵ میلی آمپر ۱۱۵ میلی آمپر ۱۰    ۹ ۳۳

در نتیجه تانک درین بویلر واحد ۳ را در ایستگاه شماره ۲۳ از سیستم جدا کردیم جریان بقیه خط بحالت نرمال برگشته و پتانسیلها اصلاح شدند.

اندازه گیری ضریب مقاومت الکتریکی خاک:

در اندازه گیری که با روش ۴ میله ای و نر انجام شد مقاومت الکتریکی خاک در نیروگاه طوس ۳۰۰ اهم متر بدست آمد که در مقایسه با زمان راه اندازی نیروگاه تفاوتی را نشان نمی دهد.

تعیین کیفیت شیمیایی خاک:

بر اثر شدت جریان حفاظت کاتدی خاک اطراف لوله های زیرزمینی شرایط بازی پیدا میکند که در بررسی خوردگی PH خاک نواحی مشکوک اندازه گیری می شود. چنانچه محیط اسیدی باشد خورندگی در آن محیط بیشتر است.

در نیروگاه طوس برای بدست آمدن PH خاک، نمونه ای از خاکهای مشکوک در اطراف برج تر را که خوردگی لوله ها در آن نقاط بیشتر است را به آزمایشگاه برده که PH آن ۴/۷ تشخیص داده شد که چون شرایط بازی دارد کیفیت خاک مطلوب می باشد.

 

 

بررسی در محل و مشاهده نقایص از نزدیک:

در بسیاری موارد لازم است نواحی خورده شده از نزدیک مشاهده شوند و بازدید چشمی معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت سایر قسمتهای خط لوله می باشد.

پس از تشخیص اینکه خطوط ORT, OVF جریان حفاظتی را در خود نگه نمی دارند و پس از حفاری در اطراف برج تر، نقایصی در آن محوطه مشاهده گردید.

پوشش نداشتن قسمتهایی از تجهیزات یا از بین رفتن پوشش ضعیف آنها باعث ارتباط مستقیم والوها با زمین و در نتیجه افزایش جریان حفاظتی شده بود.

تماس سیستم ارت نیروگاه با لوله های حفاظت شده، پر شدن بعضی از منهولها از آب و ارتباط فلنچ های ایزوله، کنده شدن تعدادی از کابلهای اندازه گیری، و قطع کابل حفاظت کاتدیک توربین گاز از جمله عیوبی است که در سطح سایت مشاهده شدند.

تست خطوط مختلف حفاظت شده بطور جداگانه

جهت تشخیص نقایص مربوط به هر خط و میزان جریان و پتانسیل خطوط و برای جلوگیری از تاثیر متقابل خطوط روی یکدیگر هر کدام از خطوط مختلف را بطور جداگانه تحت تست قرار دادیم. ابتدا ارتباط خطوط با یکدیگر قطع شده و ولتاژ جریان و پتانسیل تمام نقاط برای هر خط بطور مجزا اندازه گیری و مشخص شد. جهت رسیدن به شرایط پایدار بعد از ۴۸ ساعت پس از انجام مانور، شروع به اندازه گیری انجام می شد.

بررسی پوشش لوله ها:

در نیروگاه طوس از دو پوش Prodotex و الیاف شیشه ای اشباع به قیر fiber glass bitumen استفاده شده که با تست پوشش لوله ها مشخص شد از عایق خوبی برخوردار است ولی در برخی از قسمتهای والوها که پیمانکار به یک پرایمر اکتفا کرده است به مرور زمان پرایمر از بین رفته و در همان مکانها خوردگی اتفاق افتاده است.

هر گاه مقاومت الکتریکی پوشش در بدو امر خوب باشد ولی به مرور زمان از مقاومت آن کاسته شود ممکن است سیستم حفاظتی اولیه گرچه جواب می داده است دیگر جوابگو نباشد.

بررسی غلافهای محافظ casing

جهت حفاظت لوله در زیر جاده ها و خیابانها از غلاف یا لوله های محافظ استفاده می شود که معمولاً برای جلوگیری از تماس فلزی بین لوله و جدار بیرونی از spacer های عایق استفاده می شود. خرد شدن جدا کننده ها- راندن لوله از میان غلافی که کج شده باشد، اتصال سیمهای جعبه تست با یکدیگر یا باقی ماندن قطعات فلز در داخل جدار بیرونی و با ورود آب و تقطیرات از عیوبی هستند که می تواند باعث نقص سیستم حفاظت کاتدیک گردد.

در نیروگاه طوس ۱۴ غلاف محافظ خط لوله گاز مورد تست قرار گرفته که همگی از عایق خوبی برخوردارند ولی نظافت آنها در تعمیرات اساسی ضروری است.

وضعیت فلنچ های ایزوله:

نقاط حفاظت شده و حفاظت نشده سیستم توسط فلنچ های ایزوله از یکدیگر جدا می باشند که در پتانسیل سنجی، باید تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند. در بررسی که از تک تک فلنچ های ایزوله انجام شد، برخی از آنها نتایج خوبی را بدست نمی دادند که در بخش نتایج به آنها اشاره شده است.

اقدامات اصلاحی انجام شده جهت تشخیص و رفع خطاهای سیستم:

 • جایابی محل بستر آندی با استفاده از دستگاه
  cable locator
 • تعیین مسیر تغذیه لوله ها و تهیه نقشه کامل از کل سیستم حفاظت کاتدیک
 • سرویس فلنچ نمونه دو خط ORT65 و مشاهده اثرات مطلوب این سرویس
 • بیرون آوردن دو ایستگاه اندازه گیری از زیر خاک که درجریان عملیات ساختمانی مدفون شده بود.
 • حفاری و خاکبرداری در نقاط مختلف جهت دسترسی به نقاط آسیب دیده در ۹ منطقه
 • پتانسیل سنجی بیش از ۴۰۰۰۰ مرتبه در سطح سایت و تجزیه و تحلیل اندازه گیری های انجام شده
 • تست کابلها و جداسازی تغذیه هر رینگ بطور مجزا جهت محدود نمودن محل نقص
 • تنظیم جریانهای خروجی از تابلوی حفاظت کاتدیک برای هر مسیر با تنظیم مقاومت آنها
 • برطرف کردن ارتباط سیم ارت نیروگاه با رینگ داخلی سیستم برج تر و تغییر مسیر آن در چند نقطه
 • تزریق جریان بیشتر به سیستم جهت تست و بدست آوردن میزان جریان حفاظتی لازم با استفاده از ترانسهای جوش آرگون
 • اندازه گیری جریان خطوط از روی نقاط تست و مانورهای لازم جهت اصلاح سیستم
 • تزریق جریان از نقاط مختلف به یک سیستم، اندازه گیری پتانسیل و جریان قسمتهای مختلف جهت تشخیص اینکه از کدام نقطه جریان بیشتر کشیده می شود.
 • قطع تغذیه برخی از خطوط از رینگ داخلی آسیب دیده و وصل آنها به رینگ خارجی که نتیجه آن اصلاح پتانسیل خطوط VF45,VF40 بود.
 • تست پیرسون لوله های رینگ داخلی به جهت اطمینان از پوشش لوله ها توسط متخصصین حفاظت کاتدیک شرکت ملی گاز خراسان
 • تغییر وایرینگ برخی از استگاه های اندازه گیری
 • قطع ارتباط ۱۲ والو اطراف برج تر با زمین و ساخت اتاقک مخصوص برای آنها
 • جایابی بستر آندی شماره ۲
 • تعیین مسیر تغذیه لوله های هیدروژن سازی
 • ایزوله نمودن سیمهای خط مربوط به توربین گاز
 • خارج نمودن Boiler empty drain tank واحد۳

پیشنهادات لازم جهت بهبود سیستم:

 • کوتاه نمودن لوله های ارتباطی خط OVF60 که با بالاآمدن آب چاله تماس پیدا می کند.
 • رفع اتصال به زمین Boiler empty drain tank واحد ۳ که با وصل آن ۵/۲ آمپر جریان از سیستم می کشد.
 • ایزولاسیون مناسب خط OVF60Z014 با نصب دو عدد فلنچ ایزوله
 • تعویض کابل ارتباطی Tp36 که نتایج یکسانی را در هر مرحله نشان نمیدهد.
 • رفع نشتی از لوله های زیرTp50 که باعث مرطوب شدن آن شده است.
 • رفع نقص در محل Tp15 مربوط به تانکهای کروی واحد۳
 • اصلاح و تعویض تعدادی از ترمینالهای زنگ زده و شکسته نقاط تست و شماره گذاری تعدادی از آنها
 • نصب پمپ کف کش در خط VF کمپرسورخانه و کنترل سطح آب چاله آن
 • نصب فن در تابلوی OGL60 جهت انتقال حرارت آن به بیرون
 • ایجاد ونت مناسب برروی آندها که باعث تجمع یونهای اکسیژن در اطراف آنها شده و کاهش جریان خروجی را به دنبال دارد.
 • رفع نقص در رینگ داخلی VF که علیرغم برطرف شدن تعدادی از نقصهای آن هنوز از مدار خارج
  می باشد که محدودتر نمودن عیب بوجود آمده به لحاظ ایجاد مشکل در امر بهره برداری و عدم دسترسی به لوله ها دیگر وجود ندارد. تقسیم رینگ به دو قسمت مستلزم از مدار خارج شدن چهار واحد نیروگاه خواهد بود که نه امکان پذیر و نه مقرون به صرفه می باشد.

چنانچه اقدامات ذکر شده مربوط به این رینگ منجر به اصلاح آن و کسب نتایج مطلوب نشود تنها راه اصلاح آن حفاری و بازنمودن روی لوله ها، بازدید چشمی و ایزولاسیون مناسب می باشد.

به علت پیچیدگی مسیر و چند سطح بودن لوله ها و سر و صدای محیط امکان استفاده از دستگاه DCVG جهت تشخیص عیب میسر نمی باشد.

تحلیل عیوب:

مواردی را که باعث نقص سیستم شده را می توان به دو علت عمده تقسیم نمود.

 • اشکالات طراحی و نصب
  • در سیستم لوله های آب درین در سیستم برج خنک کن بجای Insulating joint از Insulating flange استفاده شده که کارائی کامل را ندارد.
  • در لوله های انشعابی سیستم OVF فلنچ های عایقی وضعیت مطلوبی را ندارد.
  • رنگ آمیزی واشرها و بوشهای عایق پیچهای فلنچ ها باعث هدایت الکتریکی شده و کارائی نسبی فلنچ ها را کاهش داده است.
  • در طراحی اولیه معیارهای لازم برای تسهیل در امر عیب یابی در نظرگرفته نشده و امکان مانور روی سیستم بسهولت امکان پذیر نیست.
  • والوهای اطراف برج تر دارای پوشش مناسبی نبوده و بمرور این پوشش از بین رفته است.
  • از خطوط حفاظتی بعنوان خط تغذیه سایر سیستمها استفاده شده است.
  • کابل مشترک تغذیه مشکلاتی را در امر عیب یابی و تشخیص بوجود آورده و باعث می شود در صورت خرابی قسمتی از سیستم کل سیستم کارایی خود را از دست بدهد.

 • اشکالات در نگهداری و بهره برداری سیستم:

۱-۲- عدم پیگیری مداوم، عدم شناخت کافی از سیستم و در نتیجه عدم تحلیل درست نتایج اندازه گیری

۲-۲- تغییرات سیستم بدون توجه به کارایی سیستمهای حفاظت کاتدی

۳-۲- قطع تعدادی از سیمهای اندازه گیری و تست

۴-۲- مدفون شده برخی ایستگاهها در جریان عملیات ساختمانی

۵-۲- بالا آمدن سطح آب برخی چاله ها و کاهش کارایی سیستم

نتایج بدست آمده:

با اقداماتی که ذکر شد و بیش از ۲۰ ماه مطالعه و فعالیت روی سیستمهای فوق و همچنین استفاده از تجارب کارشناسان متخصص، بخش قابل توجهی از عیوب سیستم شناسائی و اصلاح گردیدند.

روش عیب یابی از سیستمهای PC بگونه ایست که با اندازه گیری، سعی و خطا و تکرار مجدد میتوان به عیوب سیستم پی برد و با برطرف کردن تک تک آنها عیوب بعدی خود را نمایان می سازند.

حاصل اقدامات فوق تاکنون منجر به اصلاح شدن پتانسیل لوله های تحت حفاظت در ۵۵ ایستگاه از ۶۲ ایستگاه شده است. از خطوط OVF,ORT,GAS,OUM,OUA تنها بخشی از سیستم (رینگ داخلی) و تانک درین واحد ۳ فاقد پتانسیل مطلوب می باشد.

از ۵ سیستم تحت حفاظت نیز ۵/۴ سیستم و از نظر متراژ و سطح حدود ۹۰% لوله ها در طول اجرای پروژه به حفاظت قابل قبول دست یافته اند و اشکالات بقیه موارد عنوان شده است.

منابع و مراجع:

 • Metal Handbook 9th Edition Vol.13 Corrosion 1978
 • British standard 7361 1991

Section 4: Application to Buried structure

 • AS 2832.2 1991

Section 4: criteria for cathodic protection

 • ASTM B-539(1990)

     Standard test for measuting contact resistance of electrical conections (static contacts).

 • NACE Standard RP.169(1996) Recomended practice control of external corrotion on underground or submerged metallic piping system.
 • General design criteria of cathodic protection for underground- buried or submerged primary structures By: iccc (international corrotion control company)(1996).
 • Control of pipeline corotion A.W. Peabody (1967)
 • Report for rectification of defects of cathodic protection system and commissioning ASEA brown boveri (1988)
 • Cathodic protection specification and details of test points BBC(1986)
 • استاندارد و آئین کار سیستم حفاظت کاتدی- دفتر استانداردها- توانیر شماره (۲۰۱-۶۹) روشهای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و تعیین درجه خورندگی آن
 • استاندارد و آئین کار سیستم حفاظت کاتدی- دفتر استانداردها- توانیر

شماره (۲۰۳-۶۹) روش محاسبات- طراحی و مهندسی

 • خوردگی در سیستمهای نیروگاه و روشهای کنترل آن- دکتر ارشدی ۱۳۶۶
 • شیمی عمومی- مهندس ضیاء موجدی- فصل یازدهم- تبدیل انرژی در واکنشهای شیمیایی
 • استاندارد و آئین کار سیستم حفاظت کاتدی- دفتر استانداردها- توانیر شماره (۲۰۲-۶۹) مبانی و معیارهای طراحی حفاظت کاتدی و انتخاب روش بهینه
 • خوردگی و روشهای کنترل آن- مهندس رحیم زمانیان- انتشارات دانشگاه تهران
رضا فرضی
رضا فرضی
رضا فرضی هستم متولد 71 در شهرستان دیر استان بوشهر، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
پست های توصیه شده

ارسال نظر


*

Protected by WP Anti Spam

تماس با ما

پیغام خود را بگذارید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt

متن خود را برای جستجو وارد نماید

khorاولتراسونیک